Fasada Plus

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  λD: 0,040 [W/(m·K)]

Zastosowanie:

√ Izolacja cieplna:

• wszelkich ścian warstwowych;
• ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia BSO, ETICS (metoda lekka-mokra);
• miejsc o niewielkich obciążeniach mechanicznych (ocieplanie i docieplanie ścian);
• ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowanych szczeliną powietrzną (metoda lekka-sucha);
• ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz, pod tynk;
• stropów wewnętrznych między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
• stropodachów wentylowanych dwudzielnych oraz pełnych;
• tarasów i balkonów;
• dachów stromych między i pod krokwiami;