Fasada

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  λD: 0,042 [W/(m·K)]

Zastosowanie:

√ Izolacja dylatacyjna;

√ Izolacja cieplna:

• ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną;
• ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia BSO, ETICS (metoda lekka-mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia;
• ścian zewnętrznych w metodzie lekkiej- suchej
• szkieletowych ścian działowych;
• murowanych ścian trójwarstwowych;
• podłóg między lagerami;
• pomiędzy krokwiami;
• stropodachów wentylowanych;