Podłoga/Parking EPS 200-036

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,036 [W/(m•K)]

Zastosowanie:

√ Izolacja cieplna:

• parkingów i podjazdów;
• tarasów silnie obciążonych;
• stropodachów pełnych;
• ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną;
• posadzek hal przemysłowych i magazynów;
• w budownictwie drogowym i inżynierskim;
• podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym;